เต็มวัน
Duration
กระบี่
Destinations

สนามยิงปืนจังหวัดกระบี่ Krabi Shooting Range

รายการปืน

รายการปืน จำนวน/นัด ราคา/บาท
.22 LR (M4) 10 นัด 1000 บาท
.22 LR (MARK III) WITH TACTICAL LIGHTS 10 นัด 1000 บาท
.22 LR LONG RIFLE 10 นัด 1000 บาท
.22 MAGNUM (SNIPER LONG RIFLE) 10 นัด 1100 บาท
.308 SNIPER RIFLE 2 นัด 1600 บาท
.357 MAGNUM REVOLVER (SMITH & WESSON) 10 นัด 1600 บาท
.38 REVOLVER (SMITH & WESSON) 10 นัด 1050 บาท
.40 STI HIGH POWER 10 นัด 1250 บาท
.45 (RUGER SR 1911) 10 นัด 1050 บาท
9 mm. (GLOCK 17) 10 นัด 1050 บาท
AUTO SHOTGUN (BENELLI) 10 นัด 1650 บาท
MOLOT VEPR 12AK SHOTGUN SEMI-AUTO 12 GAUGE EXCELLENCE 10 นัด 1700 บาท
PUMP-ACTION SHOTGUN (REMINGTON) 10 นัด 1450 บาท
SAIGA-12C EXP-01 (SHOTGUN SEMI-AUTO) 10 นัด 1700 บาท
SWAT TEAM’S GLOCK CARABINE WITH TACTICAL LIGHTS RONI RECON 10 นัด 1300 บาท
THE MOST POWERFUL PISTOL IN THE WORLD DESERT EAGLE .44 MAGNUM 10 นัด 2850 บาท

 

หรือเลือกซื้อแบบ Package

Package A 

.22LR M4 20 นัด
.38 REVOLVER 20 นัด

ราคา: 4,000.-


 

Package B

.22 MAGNUM 20 นัด
.45 RUGER 20 นัด
.22LR MARK III 20 นัด

ราคา: 5,000.-


 

Package C

PUMP SHOTGUN 10 นัด
.357 REVOLVER 20 นัด
.22LR 20 นัด
9mm. GLOCK17 10 นัด
.40 STI 10 นัด

ราคา: 6,400.-


 

Package D

9mm. RONI 15 นัด
.22LR LONGRIFLE 15 นัด
.44 MAGNUM 5 นัด
MOLOT SHOTGUN 10 นัด
.357 MAGNUM 10 นัด

ราคา: 7,800.-


 

Package E

.22LR M4 20 นัด
AUTO SHOTGUN (BENELLI) 10 นัด
.45 RUGER 20 นัด
.38 REVOLVER 20 นัด
AUTO SAIGA SHOTGUN 10 นัด

ราคา: 9,400.-


 

บริการนี้รวม :

  • บริการรถรับ – ส่ง จากโรงแรมที่พักฟรี ในโซนอ่าวนาง – หาดนพรัตน์ธารา (9.00 – 18.00)
  • โซนคลองม่วง คิดเพิ่ม 700 บาท (ฟรีหากซื้อเกิน 3,000 บาท)
  • โซนในเมืองกระบี่ คิดเพิ่ม 600 บาท (ฟรีหากซื้อเกิน 3,000 บาท)

 


วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

  • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
    ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
  • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
  • อีเมล
  • โรงแรม ที่พัก ห้อง
สนามยิงปืนจังหวัดกระบี่ Krabi Shooting Range