เต็มวัน
Duration
Krabi Elephant
Destinations

โปรแกรมทัวร์เดินพร้อมกับช้าง กระบี่

เรานำเสนอ 4 โปรแกรมที่ตรงกับเวลาของคุณ

ทุกโปรแกรมมีบริการรับส่งตามพื้นที่ ได้แก่ อ่าวนาง คลองม่วง เมืองกระบี่ และสนามบินกระบี่

โปรแกรม A – ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที ชมการเลี้ยงช้าง การเล่นโคลนกับช้าง รวมถึงการเดินป่าผ่านป่าฝน

ราคา ผู้ใหญ่ 1,700 THB // เด็ก 1,300 THB

 • เลี้ยงช้าง
 • เดินพร้อมกับช้างเข้าไปในป่า
 • เล่นโคลนกับช้าง
 • อาบน้ำกับช้าง

โปรแกรม B – ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง ชมการเลี้ยงช้าง การเล่นโคลนกับช้าง รวมถึงการเดินป่าผ่านป่าฝน และเพลิดเพลินกับ * อาหารท้องถิ่น *

ราคา ผู้ใหญ่ 2,300 THB // เด็ก 1,700 THB

 • พบกับช้างผู้สูงอายุ ‘ช้างทอง’
 • เดินพร้อมกับช้างเข้าไปในป่า
 • เตรียมอาหารและยาสมุนไพรสำหรับช้าง
 • เลี้ยงช้าง
 • เล่นโคลนกับช้าง
 • อาบน้ำกับช้าง

โปรแกรม C – ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ชมการเลี้ยงช้าง การเล่นโคลนกับช้าง รวมถึงการเดินป่าผ่านป่าฝน และเรียนรู้กระบวนการทำกระดาษจากมูลช้าง

ราคา ผู้ใหญ่ 2,400 THB // เด็ก 1,800 THB

 • เลี้ยงช้าง
 • เดินพร้อมกับช้างเข้าไปในป่า
 • เล่นโคลนกับช้าง
 • อาบน้ำกับช้าง
 • เรียนรู้กระบวนการ ทำกระดาษจากมูลช้าง

โปรแกรม D – ทำกิจกรรมเต็มวันประมาณ 7-8 ชั่วโมง ชมการเลี้ยงช้าง การเล่นโคลนกับช้าง รวมถึงการเดินป่าผ่านป่าฝน เยี่ยมชมสระมรกต + น้ำพุร้อน และเรียนรู้กระบวนการทำกระดาษจากมูลช้าง

ราคา ผู้ใหญ่ 4,000 THB // เด็ก 3,000 THB

 • เยี่ยมชมสระมรกต + น้ำพุร้อน
 • เลี้ยงช้าง
 • เดินพร้อมกับช้างเข้าไปในป่า
 • เล่นโคลนกับช้าง
 • อาบน้ำกับช้าง
 • เรียนรู้กระบวนการ ทำกระดาษจากมูลช้าง

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย
 • เด็กในที่นี้หมายถึง อายุ  4 – 11 ปี
 • กรุณาโทรตรวจสอบโปแกรมทัวร์ก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพราะทัวร์บางโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
 • สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนการเดินทาง เพราะทัวร์บางทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปร่วมได้

วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง
ทัวร์เดินพร้อมกับช้าง กระบี่
ทัวร์ขี่ช้าง ทัวร์นั่งช้าง กระบี่