เต็มวัน
Duration
เมืองกระบี่ วัดถ้ำเสือ ลานปูดำ สถานีวิจัย
Destinations
การเดินทาง รถยนต์
วันที่เดินทาง ออกเดินทางทุกวัน
เวลาเดินทาง 08:00 – 16:00 น.
ราคาทัวร์ชมเมืองกระบี่
ผู้ใหญ่ 1250 บาท
เด็ก (3 – 10 ปี) 1000 บาท

โปรแกรมทัวร์เที่ยวชมเมืองกระบี่

** ทริปนี้สามารถปรับเปลี่ยนสถานที่เที่ยวได้หมด ตามที่ท่านต้องการ และยังสามารถแจ้งสถานที่ที่ท่านอยากไปในเขตเมืองกระบี่เพิ่มเข้ามาในทริปได้อีกด้วย **

08.30 น. รถรับท่านจากโรงแรมที่พักในตัวเมืองกระบี่ – หาดอ่าวนาง – หาดคลองม่วง เพื่อนำท่านเดินทางสู่ตลาดสดมหาราชซึ่งเป็นตลาดสดที่รวบรวมอาหารทะเลผักและผลไม้สดตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้ออาหารแห้งชนิดต่างๆได้

10.00 น.

แวะ ลานปูดำ จุดถ่ายรูปแห่งใหม่ในตัวเมืองกระบี่มีป่าโกงกางอันอุดมสมบูรณ์เป็นวิวด้านหลัง ซึ่งท่านสามารถ มองเห็นเขาขนาบน้ำซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นเคยใช้พื้นที่รอบๆ บริเวณเขาขนาบน้ำเป็นฐานทัพและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่

11.00 น.

วัดถ้ำเสือ ห่างจากตัวเมืองกระบี่มาไม่ไกลนัก ราวๆ 5-6 กิโลเมตร ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ เอกลักษณ์ที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็คือการที่ได้มาแวะสักการะขอพรจาก “เจ้าแม่กวนอิม”  ซึ่งมีความสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัด และที่วัดแห่งนี้ยังมี “พระพุทธรูปหยกขาว” ศิลปะพม่าอายุนับร้อยปีและ “พระพุทธบาทจำลอง” ให้ได้แวะแวะกราบไหว้กันอีกด้วย และจุดเด่นอันเลื่องชื่ออีกอย่างของวัดถ้ำเสือคือการพิชิตบันได 1,200 ขั้น ถ้าใครไม่ได้ขึ้นไปบนยอดเขาถือว่ายังมาไม่ถึงวัด โดยการขึ้นบันไดทุก 100 ขั้น จะเขียนตัวเลขบอกไว้ให้เรานับว่าเหลืออีกกี่ขั้นจึงจะถึงบนยอดเขา  สาเหตุที่ต้องตะเกียดตะกายขึ้นบันไดกว่า 1,200 ขั้นนั่นก็เพื่อขึ้นไปสักการะ “พระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่” ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขานั่นเอง วิวข้างบนนั้นจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้รอบทิศทีเดียว

12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. ออกเดินทางกันต่อ

สุสานหอย 75 ล้านปี เป็นลานหินกว้างยื่นลงไปในทะเล มีซากหอยอัดแน่นจนกลายเป็นแผ่นหิน เดิมที่บริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีหอยขมอาศัยอยู่จำนวนมาก ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นผิวโลก และน้ำทะเลไหลมาท่วมหนองน้ำ ทำให้ธาตุหินปูนในน้ำทะเลหุ้มเปลือกหอยจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน กลายเป็นแผ่นหินแข็งหนาประมาณ 40 เซนติเมตร จากการคำนวณอายุทางธรณีวิทยาพบว่า ฟอสซิลเหล่านี้มีอายุราว 40 ล้านปี จากก่อนหน้านี้เคยมีการประมาณกันไว้ว่าสุสานหอยแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ถึง 75 ล้านปี

15.30 น.

ชมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เป็นแหล่งวิจัยและเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล ชนิดต่างๆ ทั้งพันธุ์ปลาสวยงาม เต่าทะเล ปลาดาว และที่ขึ้นชื่อที่สุดก็เห็นจะเป็นปลาการ์ตูน ที่สามารถเพาะพันธุ์ได้กว่า 13 สายพันธุ์ แห่งแรกในประเทศไทย ภายในศูนย์วิจัย จะมีสถานที่แสดงพันธุ์ปลาเป็นอาคารในร่ม บริเวณกลางแจ้งจะเป็นบ่อดินขนาดใหญ่  โดยภายในอาคารจะมีตู้ปลาเล็กใหญ่ วางให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมปลามากมายหลากสายพันธู์ อาทิเช่น ปลาการ์ตูน ปลาสิงโต ปลาดาว เป็นต้น และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นบ่อปูนมี ปลากระเบน ปลาทะเล เต่าทะเล ปลาดาว กุ้งมังกร ส่วนบริเวณกลางแจ้งที่เป็นบ่อดินขนาดใหญ่ จะมีทางเดินบนสะพานปูน เดินไปได้รอบบ่อ มองลงไปในน้ำจะเห็นปลาเล็กใหญ่ว่ายกันไปมา ปลาตัวใหญ่บางตัวมีขนาดใหญ่กว่า 1 เมตร

16.00 น. ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดีภาพ

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ และน้ำขึ้น-น้ำลง ของแต่ละวัน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***

ราคาสำหรับหมู่คณะ
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือต้องการใช้จัดโปรแกรมนี้แบบเหมา กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคา
สิ่งที่รวมกับโปรแกรมทัวร์
บริการรถรับ-ส่ง จากที่พัก มัคคุเทศก์มืออาชีพ
ค่าเข้าชมสถานที่ อาหารเที่ยง
เครื่องดื่มและผลไม้ ประกันอุบัติเหตุ
สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย
กล้องถ่ายรูป โลชั่นกันแดด
แว่นตากันแดดและหมวก ผ้าขนหนู

คำแนะนำเพิ่มเติม

เวลา
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย

ตำแหน่งที่นั่งบนรถ
เพื่อป้องกันอาการเมารถ เราขอแนะนำให้ท่านนั่งบริเวณหลังคนขับ หรือแถวที่สอง

เด็กและสตรีมีครรภ์
เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากท่านใดไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้


วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

  • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
    ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
  • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
  • อีเมล
  • โรงแรม ที่พัก ห้อง
วัดถ้ำเสือ (Tiger Cave Temple / Watthumsua)