เต็มวัน
Duration
สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
Destinations
การเดินทาง รถยนต์
วันที่เดินทาง ออกเดินทางทุกวัน
เวลาเดินทาง 08:00 – 16:00 น.
ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ 1,200 บาท
เด็ก (3 – 10 ปี) 10,00 บาท

โปรแกรมทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

08.30 น.

รถรับท่านจากโรงแรมที่พักในตัวเมืองกระบี่ – หาดอ่าวนาง – หาดคลองม่วง เพื่อนำท่านเดินทางออกจากอำเภอเมืองกระบี่ มุ่งหน้าสู่ อำเภอคลองท่อม ซื่งห่างจากอำเมืองกระบี่เป็นระยะทาง 50 กม.เป็นสถานที่ตั้งของ น้ำตกร้อน ธรรมชาติ

10.00 น.

น้ำตกร้อน
น้ำตกร้อน

น้ำตกร้อน นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ำตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน แต่น้ำไม่ร้อนมาก อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียล เป็นน้ำร้อนที่ซึมมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุมอยู่ น้ำตกร้อน มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร มี 3 ชั้น แต่ที่พิเศษ คือ แต่ละชั้น มีแอ่งลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ำ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของตะกอนหินปูนในน้ำร้อน ชั้นละ 4 – 5 อ่าง ลึกประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในน้ำมีสารกำมะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะสามารถอาบน้ำได้ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปอาบน้ำเพื่อสุขภาพ

11.00 น.

สระมรกต
สระมรกต

สระมรกต (กินข้าว ที่ร้านอาหาร) เป็นสระน้ำสวยใสใจกลางป่า ต้องเดินเท้าจากที่จอดรถเข้าไปประมาณ 800 เมตร จะถึงตัวสระมรกต หรือจะไปอีกทางที่เป็นเส้นทางศึกษา ธรรมชาติที่มีระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร แต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะมาบรรจบกันที่สระมรกตที่เดียวกัน โดยสระมรกตมีน้ำที่ใสเป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่นมีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส บริเวณรอบๆ เป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมีพรรณไม้ และนกหลากหลายสายพันธ์ที่น่าสนใจมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

14.00 น.

วัดถ้ำเสือ
วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ ห่างจากตัวเมืองกระบี่มาไม่ไกลนัก ราวๆ 5-6 กิโลเมตร ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ เอกลักษณ์ที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็คือการที่ได้มาแวะสักการะขอพรจาก “เจ้าแม่กวนอิม”  ซึ่งมีความสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัด และที่วัดแห่งนี้ยังมี “พระพุทธรูปหยกขาว” ศิลปะพม่าอายุนับร้อยปีและ “พระพุทธบาทจำลอง” ให้ได้แวะแวะกราบไหว้กันอีกด้วย และจุดเด่นอันเลื่องชื่ออีกอย่างของวัดถ้ำเสือคือการพิชิตบันได 1,200 ขั้น ถ้าใครไม่ได้ขึ้นไปบนยอดเขาถือว่ายังมาไม่ถึงวัด โดยการขึ้นบันไดทุก 100 ขั้น จะเขียนตัวเลขบอกไว้ให้เรานับว่าเหลืออีกกี่ขั้นจึงจะถึงบนยอดเขา  สาเหตุที่ต้องตะเกียดตะกายขึ้นบันไดกว่า 1,200 ขั้นนั่นก็เพื่อขึ้นไปสักการะ “พระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่” ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขานั่นเอง วิวข้างบนนั้นจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้รอบทิศทีเดียว

15.00 น.

ออกจากวัด แวะช้อปปิ้งที่ร้านของฝาก

16.00 น.

เดินทางกลับ รถรับ-ส่ง ส่งท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ และน้ำขึ้น-น้ำลง ของแต่ละวัน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***

ราคาสำหรับหมู่คณะ
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือต้องการใช้จัดโปรแกรมนี้แบบเหมา กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคา
สิ่งที่รวมกับโปรแกรมทัวร์
บริการรถรับ-ส่ง จากที่พัก มัคคุเทศก์มืออาชีพ
ค่าเข้าชมสถานที่ อาหารเที่ยง
เครื่องดื่มและผลไม้ ประกันอุบัติเหตุ
สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย
กล้องถ่ายรูป โลชั่นกันแดด
แว่นตากันแดดและหมวก ผ้าขนหนู

คำแนะนำเพิ่มเติม

เวลา
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย

ตำแหน่งที่นั่งบนรถ
เพื่อป้องกันอาการเมารถ เราขอแนะนำให้ท่านนั่งบริเวณหลังคนขับ หรือแถวที่สอง

เด็กและสตรีมีครรภ์
เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากท่านใดไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้


วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล krabi.exclusivetours@gmail.com

ไลน์ ID:kody – saksit

WhatsApp:+66895868058

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

  • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
    ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
  • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
  • อีเมล
  • โรงแรม ที่พัก ห้อง
น้ำตกร้อน
สระมรกต
วัดถ้ำเสือ