เต็มวัน
Duration
อ่าวพังงา
Destinations

โปรแกรมทัวร์เจมส์บอนด์ เกาะปันหยี จากภูเก็ต
พายเรือแคนู อ่าวพังงา โดยเรือใหญ่/เรือเร็ว

เรานำเสนอ 2 โปรแกรมทางเลือกที่ตรงกับคุณ (มีทั้งเรือใหญ่และเรือเร็ว ราคาต่างกัน)

โปรแกรม A – ทัวร์เจมส์บอนด์ อ่าวพังงา + พายเรือแคนู เรือใหญ่

ราคา: ผู้ใหญ่ 2,790.- // เด็ก (4-7 ปี) 1,990.-
*ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ แล้ว

07.00 – 08.00 น.

 • รถรับท่านจากโรงแรมที่พักในภูเก็ต เพื่อเดินทางไปยังท่าเรืออ่าวปอ
 • ออกเดินทางสู่ อ่าวพังงา (อุทยานแห่งชาติ)
 • เดินทางถึงเกาะพนัก ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและพายเรือแคนู
 • สนุกกันต่อในการพายเรือแคนูที่เกาะห้อง
 • รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • แวะเล่นน้ำและผ่อนคลายบนชายหาดที่เกาะนาคา
 • เดินทางต่อไปยัง เกาะเจมส์บอนด์ (เขาตะปู) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไป
 • เดินทางกลับท่าเทียบเรือ

16.30 – 17.30 น. ส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

โปรแกรม B – ทัวร์เจมส์บอนด์ อ่าวพังงา เกาะปันหยี + พายเรือแคนู เรือเร็ว

ราคา: ผู้ใหญ่ 2,990.- // เด็ก (4-7 ปี) 2,190.-
*ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ แล้ว

07.00 – 08.00 น.

 • รถรับท่านจากโรงแรมที่พักในภูเก็ต เพื่อเดินทางไปยังท่าเรืออ่าวปอ
 • ออกเดินทางสู่ อ่าวพังงา (อุทยานแห่งชาติ)
 • เดินทางถึงเกาะพนัก ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและพายเรือแคนู
 • สนุกกันต่อในการพายเรือแคนูที่เกาะห้อง
 • เดินทางต่อไปยัง เกาะเจมส์บอนด์ (เขาตะปู) และเขาพิงกันสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไป
 • ออกเดินทางต่อไปที่ เกาะปันหยี (หมู่บ้านลอยน้ำ) เพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารลอยน้ำ พร้อมให้ท่านได้แวะเที่ยวชมและซื้อของ ฝากจากทะเลนานาชนิด และของที่ลึกจากหมู่บ้านลอยน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • แวะเล่นน้ำและผ่อนคลายบนชายหาดที่เกาะนาคา
 • ดินทางกลับท่าเทียบเรือ

16.30 – 17.30 น. ส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ และน้ำขึ้น-น้ำลง ของแต่ละวัน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***


 

Include

 • อาหารเที่ยง 1 มื้อ ( ร้านอาหาร ) บนเกาะปันหยี (หมู่บ้านลอยน้ำ)
 • น้ำดื่ม เย็นๆ ตลอดการเดินทาง
 • ผลไม้ ตามฤดูกาล
 • เรือแคนู
 • เสื้อชูชีพ ไซส์มาตรฐาน – มัคคุเทศก์มืออาชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก(เฉพาะโรงแรมในหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ)
 • รถรับส่งหาดอื่นนอกเหนือจากหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ คิดเพิ่มท่านละ 250 บาท

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเอง :

 • ของใช้ส่วนตัว รองเท้าแบบลุยน้ำได้
 • ผ้าขนหนู ครีมกันแดด แว่นกันแดด หมวกกันแดด
 • กล้องถ่ายรูป
 • เอกสารการเดินทาง / หลักฐานการชำระเงิน


คำแนะนำเพิ่มเติม

เวลา
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย

เด็กและหญิงมีครรภ์
ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและคลื่นอาจกระแทกได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

ตำแหน่งที่นั่งบนเรือ
เนื่องจากในบางช่วงเวลาสภาพอากาศและสภาพทะเลอาจแปรปรวนและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ขอแนะนำให้ท่านนั่งในส่วนกลางหรือค่อนไปทางท้ายของเรือ เพื่อลดแรงกระแทก และการโคลงของเรือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและลดอาการเมาเรือได้
* หากลูกค้าท่านใดที่เคยเมาเรือมาก่อน ต้องการยา ขอให้แจ้งกับมัคคุเทศก์ได้ทันที

อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากท่านใดไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ แต่ทางบริษัทได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นได เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน


 

วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง

ทัวร์เจมส์บอนด์ เกาะปันหยี พายเรือแคนู อ่าวพังงา