ทัวร์ One Day Trip

เต็มวัน
ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ หาดถ้ำพระนาง
บ่าย-ค่ำ
ทะเลแหวก เกาะห้อง เกาะปอดะ หาดถ้ำพระนาง
ครึ่งวัน, เต็มวัน
ทะเลกระบี่
บ่าย-เย็น, เต็มวัน
ทะเลกระบี่