ครึ่งวัน
Duration
คลองหนองทะเล
Destinations
11+, 3-10
Age
การเดินทาง เรือคายัค
วันที่เดินทาง ออกเดินทางทุกวัน
เวลาเดินทาง 08:00 – 17:00 น.
ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ 600 บาท
เด็ก (3 – 10 ปี) 400 บาท

โปรแกรมทัวร์พายเรือคายัค ชมต้นน้ำ คลองหนองทะเล

 

09.00 – 09.30 น.

รถรับท่านจากโรงแรมที่พักในตัวเมืองกระบี่ -หาดอ่าวนาง -หาดคลองม่วง  เพื่อเดินทางไปยังคลองหนองทะเล

ในเมือง รับ 08.00 น. – 08.15 น. (ช่วงบ่าย 12.00 น. – 12.30 น.)
ในอ่าวนาง รับ 08.30 น. – 08.45 น. (ช่วงบ่าย 12.30 น. – 12.45 น.)
ทับแขก รับ 07.50 น. – 08.00 น. (ช่วงบ่าย 11.50 น. – 12.30 น.)
คลองม่วง รับ 08.00 น. – 08.15 น. (ช่วงบ่าย 12.00 น. – 12.30 น.)

10.00 น.

เริ่มพายเรือคายัค จาก บริเวณ คลองหรูด (เขื่อนกักเก็บน้ำคลองบ้านหนองทะเล)

  • พายเรือชมธรรมชาติระหว่างทาง ชมก้อนหินน้อย ใหญ่ คล้ายกับภูเขาเล็กๆ โผล่พ้นผิวน้ำสลับเรียงราย
  • ชมต้นไม้หลากสายพันธุ์ ทั้งกล้วยไม้ป่า เข็มป่า ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ต้นระกำป่า บัวในน้ำ
  • ถึงแหล่งต้นน้ำอันสมบูรณ์ของบ้านหนองทะเล น้ำบริเวณนี้จะใสมากจนเห็นปลาแวกว่ายไปมา โดยชาวบ้านเรียกติดปากว่า “คลองน้ำใส”
  • ลงเล่นน้ำในคลองต้นน้ำ บริเวณยังสามารถเห็น พองอากาศ(น้ำผุด) ออกมาจากใต้น้ำ

11.00 น.

พายเรือคายัคกลับมายัง คลองหรูด พักเหนื่อย รับประทานผลไม้ พร้อมผ่อนคลาย กับ บรรยากาศยามบ่าย และยังมีเวลาเล่นน้ำบริเวณ คลองหรูด อีกด้วย

13.00 น.

เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยน ได้ตามความเหมาะสม ***

คำแนะนำเพิ่มเติม

เวลา
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย

เด็กและหญิงมีครรภ์
ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและคลื่นอาจกระแทกได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

การพายเรือ
มัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ จะทำการสอนวิธีการใช้อุปกรณ์และการพายเรือคายัค (เรือแคนู) ก่อนออกพายเรือเพื่อไปชมป่าโกงกางที่สวยงามและสมบูรณ์

อาหารและเครื่องดื่ม
มีน้ำเปล่าให้คนละ 1 ขวด แต่ไม่มีอาหารรวมอยู่ในโปรแกรมนี้ หากต้องการเพิ่มอาหารเที่ยง (ข้าวกล่อง) เพิ่มท่านละ 60 บาท


วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

 

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

  • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
    ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
  • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
  • อีเมล
  • โรงแรม ที่พัก ห้อง
ทัวร์พายเรือคายัค ชมต้นน้ำคลองหนองทะเล