ครึ่งวัน, เต็มวัน
Duration
กระบี่
Destinations
กิจกรรม ขับรถ ATV
วันให้บริการ ทุกวัน
ช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น.
ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ 30 นาที 1,000.-
1 ชั่วโมง 1,700.-
2 ชั่วโมง 2,300.-
เด็ก (3 – 10 ปี) 30 นาที 800.-
1 ชั่วโมง 1,400.-
2 ชั่วโมง 1,500.-

โปรแกรมทัวร์ ATV แอดเวนเจอร์ กระบี่

 • รถรับท่านจากโรงแรมที่พักในตัวเมืองกระบี่ – หาดอ่าวนาง – หาดคลองม่วง
 • ลงทะเบียนและฟังการบรรยายทดสอบการขับขี่ในสถานที่ฝึกขี่
 • ขับเข้าป่าชมธรรมชาติ ลุยน้ำ ขับเข้าสวนยาง ผ่านสวนปาล์ม ขับขี่กลับไปยังแคมป์
 • จบโปรแกรม รถส่งกลับถึงที่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***


 

บริการนี้รวม :

– รถรับ-ส่ง โรงแรมที่พัก (R/T Transfer)
– ประกันภัย (Insurance)
– มัคคุเทศก์มืออาชีพ (Profession Guide)
– น้ำดื่ม (Fresh Fruit, water)
– ค่าเข้าชมสถานที่ (Entrance Fee)

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเอง :

– ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า รองเท้าแบบลุยน้ำได้
– ครีมกันแดด แว่นกันแดด หมวกกันแดด
– กล้องถ่ายรูป
– โทรศัพท์มือถือ
– เอกสารการเดินทาง / หลักฐานการชำระเงิน

 คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย
 • เด็กในที่นี้หมายถึง อายุ  4 – 11 ปี
 • กรุณาโทรตรวจสอบโปแกรมทัวร์ก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพราะทัวร์บางโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
 • สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนการเดินทาง เพราะทัวร์บางทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปร่วมได้

วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง