เต็มวัน
Duration
Krabi Elephant
Destinations
กิจกรรม ขี่ช้าง
วันที่เดินทาง ออกเดินทางทุกวัน
เวลาเดินทาง 08:00 – 17:00 น.
ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ 800 บาท
เด็ก (3 – 10 ปี) 500 บาท

โปรแกรมทัวร์นั่งช้าง กระบี่

รับท่านจากที่พัก มีบริการรับส่งตามพื้นที่ ได้แก่ อ่าวนาง คลองม่วง เมืองกระบี่ และสนามบินกระบี่

 • ถึงแค้มป์ช้าง พนักงานให้การต้อนรับ และให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง
 • ได้เวลานั่งช้างชมป่า ช้างหนึ่งเชือก นั่งได้สองคน ช้างทุกเชือกจะมีควาญช้างนั่งบังคับช้างไปกับท่านด้วย
 • ประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
  – การนั่งหลังช้างท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ของความเขียวขจีของป่าดิบชื้นตลอดระยะทาง
  – อาจได้เห็นฝูงลิง , นกและสัตว์ป่า อื่นๆคอยมาต้อนรับ
  – ถึงจุดสิ้นสุดของการขี่ช้าง
 • ให้ท่านสนุกและเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำในลำคลอง
 • หลังจากนั้น นำท่านเดินป่า เพื่อให้ท่านได้เดินเท้า โดยเดินลัดเลาะชมธรรมชาติของป่า จนกระทั่งถึงจุดที่เราเริ่มขี่ช้าง
 • ส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***


 

บริการนี้รวม :

– รถรับส่งจากโรงแรม
– น้ำดื่ม ผลไม้ เครื่องดื่ม ขนม
– ประกับภัยภัย

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเอง :

– ของใช้ส่วนตัว ชุดเปลี่ยนแบบสบายๆ เสื้อผ้า รองเท้าแบบลุยน้ำได้
– ผ้าขนหนู ครีมกันแดด แว่นกันแดด หมวกกันแดด
– กล้องถ่ายรูป
– กระเป๋าหรือซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์มือถือ
– เอกสารการเดินทาง / หลักฐานการชำระเงิน

 คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย
 • เด็กในที่นี้หมายถึง อายุ  4 – 11 ปี
 • กรุณาโทรตรวจสอบโปแกรมทัวร์ก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพราะทัวร์บางโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
 • สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนการเดินทาง เพราะทัวร์บางทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปร่วมได้

วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง
ทัวร์นั่งช้าง กระบี่