เช้า-บ่าย
Duration
กระบี่
Destinations

โปรแกรมทัวร์เขาสก

มี 4 โปรแกรมให้ท่านเลือก


 

โปรแกรม A. ทัวร์เขาสก 1 วัน
(ผู้ใหญ่ 3,950 บาท
 // เด็ก 3-10 ปี 2,950 บาท)

 • รับท่านจากที่พัก 08.00-08.30 น.
 • แวะเยี่ยมชมท่าปอมคลองสองน้ำ เพื่อเดินป่า 1 ชม.
 • แวะชมจุดชมวิว
 • เดินทางไปต่อที่เขาสก เพื่อพาคุณเข้าสู่ป่าฝนเขตร้อน และเดินป่าประมาณ 4 ชั่วโมงในอุทยานแห่งชาติเขาสก
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกในป่า
 • เดินทางออกจากเขาสก มุ่งหน้ากลับสู่กระบี่

 


 

โปรแกรม B. ทัวร์เขาสก เที่ยวป่า 2 วัน 1 คืน
(ผู้ใหญ่ 5,950 บาท
 // เด็ก 3-10 ปี 4,950 บาท)

วันแรก

 • รับท่านจากที่พัก 08.00-08.30 น.
 • เดินทางถึงเขาสก แวะที่จุดชมวิว
 • เดินป่า 4 ชม. ในอุทยานแห่งชาติเขาสกและรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกในป่า
 • เช็คอินที่บังกะโลและพักค้างคืน
 • รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สอง

 • 08.30 รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหาร
 • ล่องเรือแคนูที่แม่น้ำสกประมาณ 1 – 1.20 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารเที่ยงและทำการเช็คเอาท์
 • เดินทางออกจากเขาสก มุ่งหน้ากลับสู่กระบี่

 


 

โปรแกรม C. ทัวร์เขาสก เที่ยวป่า 2 วัน 1 คืน
(ผู้ใหญ่ 7,950 บาท
 // เด็ก 3-10 ปี 6,950 บาท)

วันแรก

 • รับท่านจากที่พัก 08.00-08.30 น.
 • แวะเยี่ยมชมท่าปอมคลองสองน้ำ เพื่อเดินป่า 1 ชม.
 • เยี่ยมชมวัดบางทอง
 • แวะจุดชมวิวที่เขาพังและรับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางต่อไปยังท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่เขื่อนเชี่ยวหลาน (45 นาที)
 • เช็คอินที่บ้านแพ (Raft house)
 • ให้คุณได้พักผ่อน ว่ายน้ำ หรือจะพายเรือแคนูเล่นด้วยตนเอง บริเวณที่พัก
 • 17.00 น. ล่องเรือหางยาว 45 นาที ชมแม่น้ำช่วงเย็น
 • รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สอง

 • 07.00 น. ตื่นเช้า ล่องเรือกันต่อ เพื่อชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและสัตว์ต่างๆ บริเวณริมแม่น้ำ (45 นาที)
 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • ออกสำรวจถ้ำชมหินงอกหินย้อยในถ้ำ โดยเรือหางยาว
 • รับประทานอาหารเที่ยงและทำการเช็คเอาท์
 • เดินทางออกจากเขื่อนเชี่ยวหลาน มุ่งหน้ากลับสู่กระบี่

 


 

โปรแกรม D. ทัวร์เขาสก 3 วัน 2 คืน
(ผู้ใหญ่ 9,950 บาท
 // เด็ก 3-10 ปี 7,950 บาท)

วันแรก

 • รับท่านจากที่พัก 08.00-08.30 น.
 • เดินทางถึงเขาสก เดินป่า 4 ชม. ในอุทยานแห่งชาติเขาสกและรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกในป่า
 • แวะที่จุดชมวิว
 • เช็คอินที่บังกะโลและพักค้างคืน
 • รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สอง

 • 08.30 รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหาร
 • ล่องเรือแคนูที่แม่น้ำสกประมาณ 1 – 1.20 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารเที่ยงและเดินทางต่อไปยังเขาพังและแม่น้ำ
 • ขึ้นเรือหางยาวเดินทางต่อไปยังเขื่อนเชี่ยวหลาน
 • เช็คอินที่บ้านแพ (Raft house)
 • ให้คุณได้พักผ่อน ว่ายน้ำ หรือจะพายเรือแคนูเล่นด้วยตนเอง บริเวณที่พัก
 • 17.00 น. ล่องเรือหางยาว 45 นาที ชมแม่น้ำช่วงเย็น
 • รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สาม

 • 07.00 น. ตื่นเช้า ล่องเรือกันต่อ เพื่อชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและสัตว์ต่างๆ บริเวณริมแม่น้ำ (45 นาที)
 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • ออกสำรวจถ้ำชมหินงอกหินย้อยในถ้ำ โดยเรือหางยาว
 • รับประทานอาหารเที่ยงและทำการเช็คเอาท์
 • เดินทางออกจากเขื่อนเชี่ยวหลาน มุ่งหน้ากลับสู่กระบี่

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***


 

บริการนี้รวม :

– บริการรถรับ – ส่ง
– มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และการประกันภัย
– อาหารว่างผลไม้ เครื่องดื่ม ขนม
– ประกันอุบัติเหตุ
– ค่าเรือหางยาว เรือแคนู

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเอง :

– ของใช้ส่วนตัว ชุดแบบสบายๆ รองเท้าแบบพร้อมลุยอุปสรรค
– ผ้าขนหนู ครีมกันแดด แว่นกันแดด หมวกกันแดด
– กล้องถ่ายรูป
– กระเป๋าหรือซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์มือถือ
– เอกสารการเดินทาง / หลักฐานการชำระเงิน

 คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย
 • เด็กในที่นี้หมายถึง อายุ  4 – 11 ปี
 • กรุณาโทรตรวจสอบโปแกรมทัวร์ก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพราะทัวร์บางโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
 • สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนการเดินทาง เพราะทัวร์บางทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปร่วมได้

วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง