ครึ่งวัน, เต็มวัน, เต็มวัน
Duration
กระบี่
Destinations

เรียนทำอาหารไทย ที่กระบี่

มีให้เลือกเรียน 5 ชุดเมนู

 1. ชุดอาหารเช้า
 2. ชุดอาหารเที่ยง
 3. ชุดมื้อค่ำ
 4. ชุดมื้ค่ำ เมนูพิเศษ
 5. เรียนแกะสลักผลไม้

หลังจากเสร็จสิ้นการทำอาหาร สามารถเอากลับบ้านได้
หมายเหตุ: บริการรับส่งจากคลองม่วง เมืองกระบี่ คิดค่าบริการเพิ่ม 200 บาท/คน


ชุดอาหารเช้า

เริ่ม 9.00 am. – 12.00 pm. / รถรับส่ง 8.30 – 8.50 am.

1. Spring roll
2. Phatthai or Fried Chicken with Cashew nut or Deep fried Chicken with garlic & Pepper
3. Tomkha kai
4. Green Curry or Panang Curry
5. Babana in Coconut Milk or Banana Fritter

You can choose 5 item Menu/course together at class
ราคา 1,200 บาท/คน

 


ชุดอาหารเที่ยง

เริ่ม 1.00 pm. – 4.00 pm. / รถรับส่ง 12.30 – 1.00 pm.

1. Spring roll or Papaya Salad
2. Phadthai or Fried Rice or Fried Chicken with Cashew nut or Fried Chicken with Sweet & Sour Seuce
3. Tom Yam Goong
4. Massaman Curry or Yellow Curry with curry powder
5. Sticke Rice with Mango

You can choose 5 item Menu/course together at class
ราคา 1,300 บาท/คน

 


ชุดมื้อค่ำ

เริ่ม 5.00 pm. – 9.00 pm. / รถรับส่ง 5.00 – 5:30 pm.

1. Vegetable Spring roll or Prawn Spring Roll
2. Padthai or Stir Fried Mixed Vegetable in Oyster Sauce
3. Tomyum Goong
4. Massaman curry or Red curry with Roasted Duck
5. Steamedfish with lemon sauce or Deep fried fish with Garlic & Pepper
6. Sticky Rice with Mango or Banana Spring Roll

You can choose 5 item Menu/course together at class
ราคา 1,500 บาท/คน

 


ชุดมื้อค่ำ เมนูพิเศษ

เริ่ม 5.30 pm. – 8.30 pm. / รถรับส่ง 5.00 pm.

1. Spring roll
2. Green curry
3. Padthai

รับไม่เกิน 2 ท่าน
ราคา 1,000 บาท/คน

 


เรียนแกะสลักผลไม้

บริการนี้รวม :

 • Coffee, tea, water
 • Fresh fruit in season
 • Recipe (cook book)
 • Transport to Aonang Thai Cookery School from your hotel
 • Certificate

ราคา 2,500 บาท/คน

 


 

วัตถุดิบในการปรุงอาหารไทย (สมุนไพรไทย)


Bai horabha
(Basil leaves)

Bai gaprow
(Hot basil leavers)

Bai saranae
(Mint leave)

Bai ma-grood
(Kaffir lime leaves)

Grathiam
(Garlic)

Horm dang
(Shallots)

Khing
(Common ginger)

Kha
(Greater galangal)

Manow
(Lime)

Paag chee
(coriander)

Prig
(Chili)

Prig thai
(Pepper)

Ta krai
(Lemongrass)

Ton horm
(Spring onion)

Kha-naa
(Young kale)

Khuen chai
(Celery)

Thour-ngock
(Been spouts)

Ka lam plee
(Cabbage)

Thour fak yow
(Long bean)

Ma khua
(Eggplant)

Hed
(Mushroom)

Khow phod
(Baby corn)

Ma khua thed
(Tomato)

Hom yai
(Onion)

Pak gad khow
(White cabbage)

Tho hoo
(Tufo)

บริการนี้รวม :

 • บริการรถรับ – ส่ง จากโรงแรมที่พักฟรี ในโซนอ่าวนาง – หาดนพรัตน์ธารา
 • โซนคลองม่วง คิดเพิ่ม 200 บาท
 • โซนในเมืองกระบี่ คิดเพิ่ม 200 บาท

 


วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง