บ่าย-ค่ำ
ทะเลกระบี่
ทัวร์ล่องเรือหรู ชมพระอาทิตย์ตก
เย็น-ค่ำ
ทะเลกระบี่