บ่าย-ค่ำ
ทะเลแหวก เกาะห้อง เกาะปอดะ หาดถ้ำพระนาง
บ่าย-ค่ำ
ทะเลแหวก เกาะห้อง เกาะไก่ เกาะปอดะ
เต็มวัน
ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ หาดถ้ำพระนาง