บริการรถแท็กซี่/รถตู้พร้อมคนขับ

   ราคารถรับส่งต้นทางจากสนามบินกระบี่                                                    ราคา
            ปลายทาง               แท็กซี่               รถตู้               รถบัส
            เมืองกระบี่               390                590  เหมารถบัสติดต่อเจ้าหน้าที่
            อ่าวนาง               490                590
            หาดคลองม่วง               790                890
            ทับแขก               900                1200
            ท่าเรือนพรัตร์ธารา               490                590
            อ่าวท่าเลน               900               1200
            เกาะลันตา(รวมแพ1-4ท่าน)               2300               2500
            ภูเก็ต               2900               3500
            พังงา               2800               3200
            หาดยาว               490               590

       ราคารถรับส่งต้นทางจากตัวเมืองกระบี่                                                    ราคา
            ปลายทาง              แท็กซี่             รถตู้                รถบัส
            สนามบินกระบี่              400              500 เหมารถบัสติดต่อเจ้าหน้าที่
            สนามบินภูเก็ต              2700              2900
            อ่าวนาง              450              550
            หาดคลองม่วง              600              700
            หาดทับแขก              700              800
            อ่าวท่าเลน              900              1100
            เกาะลันตา(รวมแพ1-4ท่าน)              2400              2600
            ภูเก็ต,ปาตอง,ตัวเมือง              2900              3000
            พังงา              2900              3000
            ท่าเรือดอนสัก              3800              4000
            ตรัง              2500              2800
            หาดใหญ่              5000              5500

     ราคารถรับส่งต้นทางจากอ่าวนาง                                                                ราคา
          ปลายทาง             แท็กซี่             รถตู้                 รถบัส
          สนามบินกระบี่              490              590 เหมารถบัสติดต่อเจ้าหน้าที่
          สนามบินภูเก็ต              2700              2900
          เมืองกระบี่              450              550
          หาดคลองม่วง              400              450
          หาดทับแขก              500             600
          อ่าวท่าเลน              900             1000
          เกาะลันตา(รวมแพ1-4ท่าน)              2500             2700
          ภูเก็ต,ปาตอง,ตัวเมือง              2900             3000
          พังงา,เขาหลัก              2900             3000
           ท่าเรือดอนสัก              3800             4000
           ตรัง              2500             2800
           หาดใหญ่              5000             5500

     ราคารถรับส่งต้นทางจากทับแขก                                                                 ราคา
           ปลายทาง             แท็กซี่            รถตู้             รถบัส
            สนามบินกระบี่              850             1100 เหมารถบัสติดต่อเจ้าหน้าที่
            สนามบินภูเก็ต              2800             3000
            เมืองกระบี่              700             750
            หาดคลองม่วง              250             300
            อ่าวนาง              500             550
            อ่าวท่าเลน              900             1000
            เกาะลันตา(รวมแพ1-4ท่าน)              3000             3200
            ภูเก็ต,ปาตอง,ตัวเมือง              3000             3200
           พังงา,เขาหลัก              3000             3200
           ท่าเรือดอนสัก              3900             4200
           ตรัง              2600             2900
           หาดใหญ่              5200             5900

ราคา เหมารถตู้ เหมารถแท็กซี่ กระบี่

เส้นทาง รถแท็กซี่ รถตู้
ถนนคนเดิน จ.กระบี่ 3 ชั่วโมง 1,800 2,000
ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน 2,500 3,000
กระบี่ – City Tour 2,500 3,000

ราคา เหมารถบัส กระบี่

เส้นทาง เช่ารถบัส กระบี่ 40/50 ที่นั่ง
สนามบิน – ตัวเมืองกระบี่ 6,000
สนามบิน – อ่าวนาง 7,500
สนามบิน – หาดคลองม่วง 8,000
สนามบิน – น้ำตกร้อน สระมรกต 15,000
ซิตี้ทัวร์เมืองกระบี่ (6 ชั่วโมง) 12,000
ทัวร์บก + Dinner Transfer 15,000
กระบี่ – เกาะลันตาใหญ่ (รวมค่าแพ)
กระบี่ – ท่าเรือบ้านหัวหิน 13,000
กระบี่ – สนามบินภูเก็ต 19,000
กระบี่ – ภูเก็ต 19,000
กระบี่ – พังงา (Round Trip) 17,000
กระบี่ – หาดเขาหลัก 15,000
Dinner Transfer 7,000
กระบี่ – ตรัง (หาดปากเมง) 15,000
15.Dinner Transfer (รับคลองม่วง – ร้านอาหาร(อ่าวนาง) – ส่ง คลองม่วง
(รับคลองม่วง – ร้านอาหาร(ในเมือง) – ส่งคลองม่วง
7,500
8,000

วิธีการจองทัวร์

ช่องทาง สำหรับการจองทัวร์และรถ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล krabi.exclusivetours@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

  • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
    ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
  • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
  • อีเมล
  • โรงแรม ที่พัก ห้อง